فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
مصاحبه با دکتر امید مجد (سایت ادب پژوهی شیعی)

پیش درآمد

شهریور 94 بود که مصاحبه‌ای ترتیب دادیم با آقای دکتر امید مجد. من (رضا بیات) بودم و حمید نورشمسی (خبرنگار خبرگزاری مهر). ذهنیت اولیۀ هر دوی ما نسبت به کار دکتر مجد منفی بود. «چرا ترجمۀ منظوم؟ اصلا ترجمه بر اساس کدام فهم و مکتب تفسیری؟ تنگناهای وزن و قافیه چه؟ چرا تماما به یک وزن؟ آیا وزنی حماسی می‌تواند محمل آیات رحمت باشد؟ و ... » طبق خوانده‌های دانشگاهی‌ام می‌دانستم که پاسخ این سؤالات منفی است و دکتر مجد محکوم می‌شود. رفتیم و مصاحبه را شروع کردیم. ورق برگشت! برای اغلب این سؤالات جواب‌های معقولی داشت. آنقدر معقول که آخرش رسیدیم به این که بیاید و کلاسی تشکیل بدهد و یافته‌هایش در معانی و بیان را برای دوستان دانشگاهی و نیز دوستان شاعر ما تدریس کند؛ اتفاقی که علی رغم پیگیری‌ها هنوز پیش نیامده است.

برای مشاهده متن کامل مصاحبه به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://sls110.ir/content-site/context/ArtMID/499/ArticleID/204/204