فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
درباره بنیانگذار

سوابق تحصيلي:

- ليسانس مهندسي پتروشيمي از دانشگاه صنعتي اميركبيردرسال 1374 .عنوان پايان نامه" تهيه صنعتي چسبها" درجه عالي نمره هجده.

- فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران درسال 1380 عنوان پايان نامه "شعر معاصر از منظر شعر اروپائي" درجه عالي نمره بيست.

- دكتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران در سال 1382 عنوان پايان نامه " لغتسازي و ترجمه در رشته هاي مهندسي" درجه بسيارخوب نمره هجده.

- توضيح: در سال 1382 بعنوان دانشجوي نمونه كشور تقدير نامه اي از رياست جمهوري محترم وقت جناب آقاي خاتمي به ايشان داده شد.


مهمترين سوابق شغلي:

- عضو هيات علمي رسمي قطعی تمام وقت دانشگاه تهران دانشكده ادبيات و علوم انساني از سال 1383 تا كنون با رتبه دانشياري پايه شانزدهم و كرسي دستور زبان فارسي و آئين نگارش

-  صاحب امتياز و مدير مسئول اولين و تنها فصلنامه علمي پژوهشي خصوصي كشور در حوزه زبان و ادبيات فارسي با عنوان  "فصلنامه سبك شناسي نظم و نثر فارسي" داراي امتياز جهاني ISC و علمي پژوهشي جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی کشور با دوازده  سال انتشار بی وقفه .نشانی سایت www.bahareadab.com

- صاحب امتياز و مدير انتشارات با بيش از نيم ميليون جلد توليد كتاب. www.omidmajd.com

- صاحب امتیاز هفته نامه " دانشگاهیان و فرهنگیان" ، تنها نشریه ویژه استادان و معلمان ایران 

- عضويت در كميسيون نخبگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي بمدت شش سال از 1382 تا 1388

 

سوابق آموزشي:

تدريس دروس تخصصي زبان و ادبيات فارسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد. مهمترين عناوين عبارتند از : سبك شناسي نظم و نثر فارسي /دستور زبان فارسي 1و2/ تحقيق در دستور تاريخي زبان فارسي /آئين نگارش 1و2 /ادبيات معاصر نظم .

 سوابق پژوهشي:

الف) تاليف وترجمه دوازده عنوان كتاب بشرح زير:

1- ترجمه قرآن مجيد بصورت منظوم براي نخستين بار در جهان. چاپ اول 1374 چاپ چهلم 1388مورد تائيد و تشويق عملي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) حضرت ايت الله هاشمي رفسنجاني، قاطبه مراجع معظم تقليد ،مترجمان و مفسران محترم قرآن و عموم ملت شريف ايران.پر تيراژترين ترجمه قران كشوربا حدود چهارصد هزار جلد

2- ترجمه و تفسير قرآن مجيد با تجديد نظر كلي و كاملا جديد. چاپ اول 1388چاپ چهارم1392

3- ترجمه و تفسير نهج البلاغه بصورت منظوم . چاپ اول 1379 چاپ دهم 1391

4- ترجمه و تفسير صحيفه سجاديه بصورت منظوم. چاپ اول 1384 چاپ چهارم 1391

5- ترجمه قصيده تائيه دعبل خزاعي براي امام رضا (ع). چاپ اول 1380

6- ترجمه اشعار حضرت خديجه(س) در وصف پيامبر اكرم(ص). چاپ اول 1389

7- تاليف كتاب شيوه هاي لغتسازي و اصطلاحيابي در رشته هاي علمي همراه با نقد كامل لغات ترجمه شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسي. چاپ اول 1384

8- تاليف كتاب خط فارسي و نقد آن . چاپ اول 1384 چاپ دوم 1389

9- تاليف كتاب شعر نو در عرصه سيمرغ. چاپ اول 1383

10- تاليف كتاب فارسي عمومي براي تدريس در دانشگاهها. چاپ اول 1380 چاپ هفتم 1389

11- تاليف كتاب يادگار بهار. چاپ اول 1386

12- دستور زبان فارسی با رویکرد آموزشی. ناشر دانشگاه تهران 1393

13- نیایشنامه (منتخب تمام دعاها و زیارتنامه های معتبر) با ترجمه منظوم

14- منظومه عاشورا. ترجمه منظوم معتبرترین مقاتل امام حسین (ع)

 

ب)نوشتن بیست و پنج مقاله علمي پژوهشي با درجه ISC بشرح زير:

 

1- بررسي موارد اختلاف در املا. مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران .دوره 59 شماره 2-186تابستان 87 169-145

2-  تئوري مثلث عشق اشتنبرگ و مقايسه ان با عقايد سعدي.فصلنامه مطالعات ملي زنان. شماره 4 تابستان 90 ص64-56

3-   نگاهي متفاوت بجايگاه نيما در شعرمعاصر. فصلنامه سبك شناسي نظم و نثرفارسي. سال سوم شماره 8 . ص 94-77

4-  برابرهاي فارسي در ترجمه هاي قرآن و سير تحول آنها.فصلنامه ادب فارسي.سال اول شماره اول .زمستان 88.ص 70-52

5-  ميزان و نقش دينمداري بهار. فصلنامه سبك شناسي نظم و نثرفارسي.سال دوم شماره 5. پائيز 88 . ص 145-132

6-  تحول لغتسازي در قرنهاي چهارم تا هفتم بر اساس شاهنامه و بوستان .دو فصلنامه پژوهشهاي ايرانشناسي. سال 1 شماره 1

7-  تلفظ و تقطيع لغات در شعر خراساني. دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. شماره 183 پائيز 86 ص154-141

8-  جايگاه وآثارابوالحسين نوري درعرفان.دانشكده ادبيات شهيد باهنر كرمان. دوره جديد شماره 27 بهار89 ص304-283

9-  دستور زبان فارسي از ديدگاه هنديان. فصلنامه مطالعات شبه قاره هند. سال دوم شماره 5 زمستان 89 ص 62-42

10-  دو تحليل تازه از صفات در زبان فارسي. مجله زبان و ادب فارسي دانشگاه علامه. دوره 15 شماره 47 ص 50-39

11-  شيوه هاي لغتسازي درانگليسي و مقايسه آن با فارسي. مجله ادبيات تطبيقي (5 تابستان 90). سال اول شماره 3 . تابستان89 ص138-118

12-  نقد چهل لغت ترجمه شده فرهنگستان. دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي.سال ششم شماره 13 ص107-87

13-  شگردهاي بديع سعدي در استفاده از آيات قرآن . سبك شناسي نظم و نثرفارسي. سال 5 شماره 15 بهار1391 ص 82-71

14-  نگاهي ديگرگون به تشبيه تفضيل. فصلنامه ادب فارسي . سال دوم شماره 5 زمستان 90 ص

15- نقد اتصال و انفصال در املا. فصلنامه بهارادب. سال اول شماره 2  ص 88-74

16- سبك شعري شعراي آذربايجاني عهد قاجاريه.پژوهشهاي ادبي و بلاغي(دانشگاه پيام نور) .سال 1 شماره 1زمستان1391

17-تحلیل محتوایی و بلاغی مثنویهای سرداران شهید دفاع مقدس.نشریه ادبیات پایداری.

18-میزان دقت ترجمه ­های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول.فصلنامة پژوهش­های ادبی-قرآنی

19-دقت در ترجمه معنای ضمنی و کنایی در سه سوره هود و یوسف و انبیا.فصلنامه مطالعات قرآنی.

20- بررسی مفاهیم ادبیات کودکان در ایران و سوریه با تکیه بر آثار نادر ابراهیمی و لیلا کیلانی.فصلنامه ادبیات تطبیقی.

21- برخي ظرافتهاي بلاغي و معنائي پنهان در سخن سعدي.فصلنامه ادبیات تعلیمی.نوبت چاپ بهار1393.

22- فرشیدورد پیشگام گمنام شعر پایداری معاصر. ادب فارسی دانشگاه تهران تابسان 94

23- تحلیل بلاغی و محتوائی رباعیات حافظ. بلاغت ادبی دانشگاه تهران. تابستان 94

24- معرفی محمد حسین فدائی طنزپرداز چیره دست اما گمنام معاصر.سبک شناسی نظم و نثر فارسی تابستان 94 شماره 28

25- معرفی حیدر یغما شاعر معاصر نیشابوری و شرح ظرائف اشعار او، پژوهشهای ادبی و بلاغی، سال سوم شماره پیاپی 11، تابستان 1394

26- نقد و تحلیل ضمیر در دستور معاصر ، سبک شناسی نظم و نثر فارسی ، سال نهم شماره پیاپی 32، تابستان 95

 

ج)استاد راهنما و مشاور رساله های متعدد: 

سمت/مقطع/ نام رساله/ تاریخ دفاع/

1- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/ برابرهای فارسی در ترجمه های قرآنی و سیر تحول آنها/بشری عباده/28/3/93 

2- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / بررسی سبک شاعری و نوآوریهای مسعود سعد /گلناز ناظری/ 30/11/92 

3- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / جزئی نگری در شعر عبید زاکانی/ مجتبی احمدوند/ 27/6/92 

4- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / مثنوی و دستور / غلامرضا جوبار/23/6/92 

5- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / زندگی و شعر خسرو فرشیدورد/ پروانه ناظم الرعایا/ 4/7/91 

6- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / فعل و تحول آن از نظر دستورنویسالن معاصر/ سامر احمد/ 22/3/91 

7- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / تصحیح المواعظ و المجالس جمال استاجی/ فرزاد مروجی/ 21/4/90 

8- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / بررسی سبک مصنوع در قصائد انوری/ زهرا عمیدی/ 29/6/90 

9- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / تطبیق مثلهای چینی و ایرانی/ هنگ مونگ ژانگ/ 6/12/91

10- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / ظرافتهای بلاغی سعدی/ سمانه سالاری 23/6/94

11- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / لغتسازی در هفت پیکر/ عبدالعظیم فرزانه/ """

12- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد / تغییر ساختارهای لغتسازی از قرن چهارم تا هفتم/ ندا حیدرپور نجف ابادی / 28/6/90 

13- استاد راهنما/ کارشناسی ارشد /مقایسه داستانهای کودکان ایران و سوریه/سلمان مروت/27/10/93

14- استادراهنما/ کارشناسی ارشد /مقایسه داستانهای طنز در ابران و سوریه/ دایانا محمود/ 26/11/93

15- استاد راهنما/ دکتری / اسم و صفت و قید در آرای دستورنویسان معاصر /سامر احمد / در حال انجام 

16- استاد راهنما / بررسی ظرایف بدیعی سعدی/ سمانه سالاری/30/11/94 

17- استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ بوطیقای شعر عطار/ هما احمدیان/ 25/6/93 

18- استاد مشاور /کارشناسی ارشد/ تاریخ ویراستاری در ایران / فاطمه حمصیان/ 25/1/93 

19- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ تصحیح دیوان رضا سبزواری/ سهند آقائی/ 31/6/93

20- استاد مشاور/کارشناسی ارشد/تطبیق مثلهای فارسی و ترکی /افرایم کایا / 1/11/92 

21- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ پژوهشی در کتابهای آموزشی زبان فارسی / محمد الخن / 24/3/93 

22- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/مولفه های هویت در داستانهای جمالزاده/ فاطمه رضائی خیراباد/ 29/6/90 

23- استاد مشاور /دکتری/ دستور تطبیقی فارسی و ترکی / هاجر جیلاسون/ 8/4/89 

24- استاد مشاور/دکتری/ تصحیح رزاحت القلوب/ بهاره فضلی درزی / 29/6/91

25- استاد مشاور/دکتری/ ویرایش فرهنگ انجمن آرای ناصری / فاطمه وقاری / 30/11/89

26- استاد مشاور/دکتری/تصحیح فرهنگ شعوری/ دونوش اورون/ 30/7/92

27- استاد مشاور/دکتری/تحلیل موسیقی شعر نیمائی/ یعقوب نوروزی/ 6/4/91

28- استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ تحلیل داستانهای کودکان از چشم انداز جنگ/ عمران صادقی/  9/11/90

29- استاد مشاور/ دکتری/ تصحیح تذکره خلاصة الاشعار و زبدة الافکار/رقیه بایرام حقیقی/ 21/11/91

30- استاد مشاور/ کارشناسی ارشد/تصحیح منشآت خاقانی/میرهادی نائینی زاچه/ 30/10/91

31- استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ ذیلی بر فرهنگ سخنوران/ طاهره محمودی/ 7/12/91

32- استاد مشاور/ کارشناسی ارشد/مقایسه داستانهای کوتاه فارسی و روسی/ آنا چوسوا/ 12/7/91

33- استاد مشاور/ کارشناسی ارشد/ مقایسه مضامین فکری شعرانقلابی ایران و کوبا/فرانسی پزر/ 7/9/91

34- استاد مشاور/ کارشناسی ارشد/ بوطیقای شعر نظامی/ یاسین اسماعیلی/ 1/12/90

35- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ بررسی تاثیر آثار آلن ربگریه بر رمان معاصر در ایران/ نیکو فریگام/ 26/2/92

36- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ نقد شعر محمدعلی بهمنی/ فاطمه پورسیفی ساسان سرا/ 28/10/93

37- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ اجزا کلام و ویژگیهای جملات مرکب در گلستان سعدی/حضرتعلی محمدوف/ 30/10/93

38- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ مقایسه ضرب المثلهای فارسی و ترکی/ افرایم کایا/ 5/2/92

39- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ آئینهای مانوی و زرتشتی در متون صوفیانه/ مریم تمدن/ 2/8/89

40- استاد مشاور /دکتری/ دستور زبان محاوره ای/رقیه ابراهیم شهرکی/ 11/12/93

41- استاد مشاور/ کارشناسی ارشد/تصحیح دیوان انوار سلیمانی/سید حمید رضوی/ 11/12/93

42- استاد مشاور / کارشناسی ارشد/ مقایسه خیالی بخارائی و حافظ/ سکینه پرازین/ 19/12/93

43- استاد مشاور / دکتری/بررسی تحولات سبکی قصیده معاصر/ نسرین سیدزاده/30/11/95 

44- استاد مشاور /دکتری / تذکره شناسی شعر قرن ششم/ سهیلا لویمی / 23/2/94  

45- استاد مشاور / دکتری / تصحیح انبیا نامه / علیرضا موسوی / 2/7/94

46- استاد مشاور/ دکتری/ سبک شناسی قصاید معاصر/نسرین سیدزاده/پائیز  95 

47- استاد مشاور/ دکتری / سیر تحول حروف ربط.../مریم دقیق احمدی/ 24/11/95 

48- استاد مشاور/ دکتری/ کلیات و مبانی نقد زندگینامه ای .../ سهیلا لویمی/2/7/94

49- استاد مشاور / دکتری/ بررسی شعر و نثر جبل عامل/ حسن حاج سلیمان/ آماده دفاع در تیر 96 

50- استاد مشاور / دکتری/ نقد داستانهای کودک و نوجوان معاصر/حسین مرعی/اماده دفاع تیر96 

 

د)مقالات ارائه شده در سمينارها

1- تجلي هنراصيل درشعرفارسي. سمينارهنرنبوي دانشگاه اصفهان. زمستان 86

2- توانمنديهاي خط فارسي نسبت بديگر خطوط جهان. سمينار استادان ادبيات. دانشگاه پيام نور مشهد زمستان 90

برخي متفرقات:

1- كسب رتبه اول مسابقات قرآن كريم و حوزه درك مفاهيم، در سطح نيروهاي مسلح كشور در سال 1375

2- پژوهشگر برتر كشور در سال 1377 با لوح تقدير از وزير وقت ارشاد (دكتر مهاجراني)

3- معاونت اداري مالي دانشكده ادبيات در سال 1384

4- رييس كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني كه در اين مدت بزرگترين كتابخانه تخصصي دفاع مقدس را راه اندازي كردم.در سالهاي 1388تا 1390

5- رييس اداره نشريات و فصلنامه هاي علمي پژوهشي دانشكده ادبيات در سال 1390

6- دانشجوي نمونه كشور در مقطع دكتري در سال 1382

7- عضويت در كميسيون نخبگان شورايعالي انقلاب فرهنگي از 1382تا 1388