درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 779
دیروز: 567
مجموع: 525,775


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال یازدهم-شماره دوم-تابستان 97-شماره پی در پی 40
بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی دانلود مقاله
بررسی تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان دانلود مقاله
استفادۀ ویژۀ عطار از تقابلهای دوگانه و تفاوت آن با مفهوم شناختهشدۀ تقابلهای دوگانه در الگوی غربی و بلاغت سنتی دانلود مقاله
میزان و چگونگی کاربرد استفاده از اصطلاحات عامیانه و کنایات در شعر دوره قاجار با بررسی ده شاعر و تکیه بیشتر بر ایرج میرزا دانلود مقاله
بررسی سبک شناسی محتوایی وساختاری معما ، لغز و چیستان دردیوان عثمان مختاری دانلود مقاله
بررسی تفکر انتقادی در رسالۀ قشیریه و طبقات الصوفیه بر اساس مدلهای واتسون – گلیرز و مایرز دانلود مقاله
نگاهی تازه به سبک غزلسُرایی حافظ و طبقه بندی موضوعی غزلها دانلود مقاله
سبک شخصی غزلیات حسین منزوی دانلود مقاله
بررسی سبک شناسی دیوان اشعار فارسی ادیب پیشاوری دانلود مقاله
دگردیسی سبک و شیوۀ آموزش و تربیت کودک و نوجوان در ایران و جهان )ازعصرباستان تاکنون( دانلود مقاله
بررسی کاربرد شناسی جملات پرسشی در غزلیات فخرالدین عراقی دانلود مقاله
تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی دانلود مقاله
تبیین دلایل اقتباسهای آشکار تذکره الاولیاء از کشف-المحجوب، در گزارش کرامات صوفیه دانلود مقاله
بررسی و مقایسۀ ویژگیهای سبکی و شگردهای خاص بیهقی و فردوسی در توصیف آیین خلعت بخشی دانلود مقاله
بررسی سیمای زن در آثار امیرخسرو دهلوی و مقایسۀ آن با روانشناسی زنان در نظریه تونی گرنت دانلود مقاله
بیدل دهلوی شاعر چشمها و آیینه ها دانلود مقاله
تحلیل نشانهمعناشناسی گفتمان روایی "هفتخان رستم" دانلود مقاله
نسخه xml این شماره