select * from merch_journa where jcode = 720 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 213
دیروز: 493
مجموع: 557,579


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی انتقادی نسخه های دیوان خاقانی و اثبات اصالت نسخۀ لندن( با تکیه بر ویژگیهای سبکی، لغوی و زبانی خاقانی و اشارات و تلمیحات دیوان خاقانی

دیوان خاقانی، از آثار گرانسنگ ادبیَات فارسی بوده و نسخه های مختلفی از آن در دست است. این اثر، تاکنون چندین بار تصحیح شده و هر کدام از این تصحیحات، نقاط ضعف و قوَت خاص خود را دارند. از علل نبود تصحیح علمی و منقَح از این دیوان، عدم شناخت نسخه اصل یا نزدیک به اصل دیوان خاقانی بوده است. این عامل و عدم تلاش برای شناخت نسخه اصل بر اساس معیارهای علمی متن شناسی و نسخه شناسی، سبب شده تا مصحَحان ضبطهایی را از نسخه بدلهای دیوان، جایگزین کرده و در مورادی با درک متن شناسانه و ذوق خاقانی شناسی خود، متن را تصحیح کنند که سبب خطا در ضبط و تصحیح شده است. در این مقاله تلاش بر آن است تا اصالت و اعتبارنسخه های دیوان خاقانی، با پژوهشی در ویژگیهای سبکی،لغوی و زبانی خاقانی و انطباق این ویژگیها در نسخ متفاوت و همچنین اشارات و تلمیحات متفاوت در دیوان خاقانی و دقَت و صحَت ضبط و بی دقَتی و دخل و تصرف کاتبان، مورد ارزیابی قرار گیرد. با بررسی علمی و انتقادی نسخ دیوان خاقانی از این لحاظ، روشن می گردد که اصالت و اعتبار نسخۀ لندن (نسخۀ ل)،بیشتر از دیگر نسخ است و با اعتماد به این نسخه، می توان تصحیحی علمی و انتقادی و منقَح از دیوان خاقانی ارائه داد. 

نویسندگان: یعقوب نوروزی(نویسنده مسئول) ، سیف‌الدین آب‌برین
کلمات کلیدی: دیوان خاقانی، تصحیح، نسخه شناسی، واژه ها و ترکیبات، اشارات، تلمیحات
دانلود مقاله