select * from merch_journa where jcode = 709 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 206
دیروز: 493
مجموع: 557,572


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیل حوزه های معنایی: رهیافتی در سبک شناسی

 

نظریۀ حوزه های معنایی یکی از نظریات مطرح در معنی شناسی ساختگراست. حوزۀ معنایی مجموعه­ای است از واژه­ها که مشخصۀ معنایی خاصی موجب باهمآیی آنها میشود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان این نظریه را در مطالعات سبک­شناسانه به­کار گرفت. میتوان از این نظریه در مطالعات معنی­شناسانۀ ادبیات، از جمله سبک شناسی معنایی، بهره برد. معنی شناسیِ آثار ادبی و سبک شناسیِ معنایی تمرکز خود را بر وجود یا عدم معناهای فردی در برابر معناهای عمومی قرار میدهد، معناهای فردی خاصی که وقوعی قاعده مند در متون ادبی دارند. این پژوهش، ضمن بیان مبانی این نظریه در معنی­شناسی، با تحلیل نمونه­ای، کارآمدی این نظریه در مطالعات ادبی را نشان میدهد و تحلیل حوزه های معنایی را رهیافتی تازه در مطالعات سبک­شناسانه معرفی میکند.


 

نویسندگان: نعمت الله ایرانزاده(نویسنده مسئول) ، محمدمهدی زمانی
کلمات کلیدی: معنی شناسی ساختگرا، حوزۀ معنایی، سبک شناسی، مطالعات ادبی، زبانشناسی.
دانلود مقاله