select * from merch_journa where jcode = 707 فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 212
دیروز: 493
مجموع: 557,578


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
نقش تداعی‌ معانی بر خلاقیتها ی‌ زبانی اسیر شهرستانی (با تکیه بر فنون بدیعی)

تداعی معانی یکی از مهمترین تواناییهای ذهن انسان است که طی آن موضوعات مرتبط، یکدیگر را به ذهن فرا‌میخواند. این توانایی ذهن، اساس و مبنایی برای جوشش آگاهیها و گفتگوهای درونی است که زمینه‌ساز آفرینشهای ادبی، به خصوص شعر میشود. در فرایند سرودن شعر، کشف روابط، ظرایف و تناسبهای پیچیده‌ صوری و معنوی در میان کلمات است که التذاذ هنری می‌آفریند و تداعی، حضور سلسله‌ای از واژه‌ها یا اندیشه‌ها را در ذهن شاعر ممکن میسازد. در سبک هندی که تلاش شاعران برای کشف ارتباط میان کلمات، نکته‌یابی و مضمون‌سازی به اوج خود میرسد موتیفها و مضامین و آرایه‌های به کار گرفته شده توسط شاعران، تحت تأثیر مستقیم تداعی‌ معانی در ذهن قرار میگیرند. این تداعیها تأثیر مستقیم و آشکاری بر فنون بدیعی و صور خیال گذاشته است. در این مقاله پس از تعریف مفهوم تداعی، نقش تداعی معانی در خلاقیتهای زبانی و شیوه‌ آفرینش فنون بدیعی در غزلیات اسیر شهرستانی بررسی شده است.

نویسندگان: دکتر زیبا اسماعیلی(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: تداعی معانی، سبک هندی، فنون بدیعی، اسیر شهرستانی
دانلود مقاله