فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 58
دیروز: 1,203
مجموع: 539,586


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیل کارکردهای ابداعی ابزارآلاتِ جنگی از منظر تصویرسازی در غزلیَاتِ شمس با نگاهی به پیشینة کارکردِ این عناصر در غزل فارسی( مطالعة موردی

چکیده :

با تأمل در غزل فارسی و بررسی عناصر تصویرساز این قالب شعری متوجّه میشویم که هر آنچه به غنای زبان و گسترشِ فضایِ تصاویرِ شعری آن یاری میرساند، مورد توجّه شعرای غزلپرداز واقع شده است. ابزارآلات جنگی و از آن جمله، تیر و کمان نیز به عنوان عناصر زبانی، نقش برجسته و درخورِ توجّهی در ایجاد صورتهای خیالی غزل فارسی دارند. هر چند این عناصر تصویرآفرین، از جهتی، به‌سبب نقشی که در توصیف چهرة سپاهیِ معشوق و ایجاد تصاویری که دربرگیرندة حالات و ویژگیهای وی میباشند، از مسیر سنّتِ ادبی، راه خود را در غزل فارسی ادامه داده‌اند؛ ولی کارکردشان در این موارد خاص، متوقّف نمانده و در حوزه‌هایِ دیگر ایجاد تصویر نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند. مولانا، در مقایسه با شاعران قبل از خود، نگاه تازة وخلّاقانه‌ای به این موادّ شعری دارد. اینکه نگاهِ خاصّ مولانا به ابزارآلات جنگی تیر و کمان در حوزة تصویرسازی، چگونه و به چه کیفیّتی بوده است و نوآوریهای وی با اتّخاذ چه شیوه‌هایی فعلیّت یافته است، سؤالی است که این پژوهش در صدد پاسخ دادن به آن است. نگرشِ خاصّ مولانا و ایجاد پیوندهای بیسابقه میان عناصر مزبور و امور انتزاعی و حسّی از یک سو، و یافتن ظرفیّتها و ظرایف تازة تصویرسازی در این ابزارآلات جنگی از سوی دیگر، ابداعات و نوآوریهای وی را در این زمینه رقم زده است. رنگ ویژه و منحصربه‌فردی که مولانا به تصاویر شعر خود در این زمینه مثل سایر زمینه‌ها - میبخشد، علاوه بر گسترش حوزة بلاغتِ زبان، سبک سخن وی را نیز برجسته‌تر میکند. 

نویسندگان: دکتر میرجلیل اکرمی ، مجید واحدپور(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: غزل ، تصویرسازی، ابزارآلات جنگی، غزلیّات شمس
دانلود مقاله