فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 45
دیروز: 1,203
مجموع: 539,573


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیل شیوه های تولید نشانه های دیداری در شعر معاصر

چکیده :

شعر دیداری گونه ای از شعر است که با تکیه بر نشانه های بصری، بخشی از معنا و مفهوم را به شکل دیداری به مخاطب منتقل می کند. این پژوهش برای تحلیل شیوه های تولید نشانه های بصری در شعر معاصر است که با بررسی اشعار شاعران معاصر انجام شده است. بنا به یافته های پژوهش؛ شعر دیداری در ایران به دو گونۀ کلی تقسیم میشود؛ نخست شعر دیداری متکی به کلمه که غالباً با هنجار گریزی نوشتاری، سامان مییابد و باید گفت بخش عمده ای از شعر دیداری پیش از انقلاب در این حوزه جای میگیرد. دیگر، شعر دیداری متکی به مصالح برو نمتنی مانند تصویر، نگاره و طرح که در شعر دیداری دهۀ هفتاد به چشم م یخوردو در نگاهی جزئیتر شعر دیداری، گونه های دیگری پیدا میکند که با اتکا به این شگردها پدید آمده است: شکستن و جدانویسی اجزای واژه، تکرار حروف و عبارت، استفاده از عدد و نشانه های سجاوندیبعنوان نشانۀ بصری و نظم دادن به کلیّت نوشتار برای تولید یک تصویر، استفاده از نرم افزارهای گرافیکی برای سامان دادن به شعر شکل، استفاده از عکس و تصویر در شعر و استفاده از طراحی برای تولید نشانۀ بصری. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که در شعر دیداری معاصر بیشتر از شیوۀ شکست هنویسی و جدانویسی اجزای واژ هها استفاده شده است.

نویسندگان: دکتر علی کریمی فیرزوجایی(نویسنده مسئول)، بلقیس روشن ، آزاده ملک نیازی
کلمات کلیدی: شعر دیداری، نشانه های بصری، گونه های شعر دیداری، اسماعیل شاهرودی، افشین شاهرودی، طاهره صفارزاده، مهرداد فلاح.
دانلود مقاله