فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 57
دیروز: 1,203
مجموع: 539,585


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی سبک‌شناسی غزلیات رضاقلی‌خان هدایت

چکیده :

در این مقاله، غزلیات رضاقلی‌خان هدایت با رویکرد سبک‌شناسی تحلیل شده است. چهارچوب منظور در این پژوهش بررسی سه سطح فکری، زبانی و ادبی اثر به روش توصیفی است. بر طبق این مؤلفه، هریک از سه سطح مذکور به زیرمجموعه‌هایی نیز تقسیم شده است. عشق و بیان خصوصیات عاشق و معشوق، نکوهش زهد و مبارزه با ریا ومباحث عرفانی سه مفهوم غالب در سطح فکری شاعر است که عمدتاً برگرفته از همان سبک عراقی و خراسانی است؛ هرچند میتوان انعکاس سبک وقوع و واسوخت را نیز در غزلیات او مشاهده کرد. زبان به واسطة جنبة موسیقایی وحوزه‌های لغوی گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. تشبیه،استعاره،مجاز و کنایه سطح ادبی غزلیات را نشان میدهد؛که تشبیه درغزلیات او بیشترین بسامد و مجاز کمترین بسامد را داراست .

نویسندگان: نداپازاج ،عطامحمد رادمنش(نویسندةمسول) ،محمد ابراهیم ایرج پور
کلمات کلیدی: رضاقلی‌خان هدایت، غزلیات،دورة بازگشت، تحلیل سبکی
دانلود مقاله