فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 44
دیروز: 1,203
مجموع: 539,572


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه (آثار فارسی احمد غزالی ، عین القضات همدانی و مرصاد العباد نجم الدین رازی )

چکیده :

در بررسی هر متن، آنچه که به آن دسترسی داریم حوزۀ کلام و واژه هاست. در مطالعۀ تصوف ما با اصل تجربۀ عارف هیچ گونه تماسی نداریم و آنچه در اختیار ماست و میتواند در حوزۀ تحقیق ما قرار بگیرد، تجلیاّت این تجربه است در عرصۀ زبان با تمام مفاهیمی که کلمۀ زبان آن را در بر میگیرد. بحث این مقاله بررسی گفتمان چند تن از افرادی است که مبلغ عرفان و تصوف محسوب میشوند. از آنجا که تصوف همواره نهادی بوده که علاوه بر ارتباط یا تقابل با قدرت، بیان ویژه و ایدئولوژیک و مفاهیم خاص و فرهنگ خاص خود را داشته است و به تعلیم و آموزش حداقل بخشی از آموزه های خود و تربیت مریدان همت گماشته است. در این مقاله مبنا بر این بوده است که در خلال متن و نتیجه گیری مقاله به پرسشهای زیر پاسخ گوییم:
1. دیدگاه حاکم بر کلیت هر یک از متون انتخابی چه تأثیری درگزینش های زبانی و غیر زبانی آن دارد؟
2
. در تک تک متن های مورد بررسی آیا ایدئولوژی به صورت صریح بازتاب یافته است یا بصورت ضمنی؟

3 .آیا محتوای هر متن مولود دریافت آزادانه و تخیل فردی است یا وابسته به حافظۀ گروهی و باورهای جمعی؟

4 . متون صوفیانۀ انتخاب شده به چه شیوه هایی ساختارهای ایدئولوژی را تقویت و تثبیت میکنند یا به چه شیوه و با چه طرز تفکری دست به ساختار شکنی و حتی بدعت گزاری میزنند؟

نویسندگان: حسین حسن پور آلاشتی ، مهدیه جوادی(نویسنده مسئول)
کلمات کلیدی: عرفان، گفتمان، احمد غزالی، عین القضات همدانی، نجم الدین رازی
دانلود مقاله