فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب | Journal

درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 56
دیروز: 1,203
مجموع: 539,584


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
تحلیل نحوی-معنایی «قید» در مخالف‎خوانی‎های مبتنی بر نقد اجتماعی شعر عراقی با تکیه بر حافظ و مقایسه با دیگر شاعران

چکیده

 

مخالف‌خوانی به معنی ناسازگاری کردن و بیان نمودن کلمات و جملاتی است که نشانۀ عدم رضایت باشد. مخالف‌خوانی اگر ریشه در ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد، در این صورت، «مخالف خوان» کسی است که نقش مبارزه با بی‏عدالتی و فساد اجتماعی به‎ویژه در میان گروه‏های قدرتمند جامعه را بر عهده می‌گیرد و با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد به انتقاد از اوضاع زمان خویش می‌پردازد. اغلب شاعران سبک عراقی در قرن هفتم و هشتم هجری در مخالف‌خوانیهای اجتماعی خود بسيارى از طبقات مهم اجتماع، به‌ویژه مدّعیان ریاکار و دروغین دینداری را -که غالباً به فساد گرایيده بودند- مورد سرزنش قرار داده‌اند؛ استفاده از تمهیدات نحوی در حیطۀ زبانی، یکی از شگردهای خلّاقانۀ مخالف‎خوانی در سروده‌های این شاعران است که به دلیل احاطه بر امکانات زبانی، آن را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نقش دستوری «قید» به عنوان یکی از ویژگی‌های سبکی در مخالف‎خوانی‏های اجتماعی شاعران سبک عراقی است که با استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. نتیجۀ حاصل از این تحقیق گویای این است که این شاعران با به کارگیری انواع قیدهای زمان، مکان، حالت، مقدار و تأکید توانسته‌اند یکی از شگردهای انتقادی خود را در مخالفت با حاکمیّت موجود به نمایش بگذارند.

نویسندگان: مریم ترکاشوند(نویسنده مسئول)،دکتر محمد ایرانی
کلمات کلیدی: شاعران سبک عراقی، مخالف خوانی، قید، تمهیدات نحوی، نقد اجتماعی
دانلود مقاله