درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 114
دیروز: 529
مجموع: 578,743


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره چهارم-زمستان 95-شماره پی در پی 34
سبک شناسی قطعات غنایی شاهنامه (محمد آهی) دانلود مقاله
شوریده شیرازی و خصایص سبکی دیوان وی (زهرا اسفندیاری پور ، احمد خاتمی (نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقایسه تجدید ادبی در ایران با رنسانس ادبی اروپا نگاهی تازه به مفهوم سبک شناسی نظم در ایران (دکتر رضا بورقانی فراهانی ( نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دیوان اشعار شرعی شیرازی (علی محمد پشت دار (نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
بررسی سبک شناسانۀ قصاید مهرداد اوستا (خدیجه پورزینی (نویسنده مسئول) ، محمد خاکپور) دانلود مقاله
تاملی در نمکدان حقیقت شفایی اصفهانی از منظر سبک شناسی و مقایسه ای کوتاه با حدیقۀ سنائی (محمد حسن همایون مقدم ، علی تسنیمی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
بررسی و تحلیل در اشعار کسایی (فاطمه جلال پور(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
بررسی رمانهای دهۀ هشتاد از منظر جامعه شناسی زنانه و مقایسۀ اجمالی آن با رمانهای دهه های پیشین (مهدی خادمی کولایی،مجید سرمدی، فاطمه زمانی کارمزدی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
نمود اطلاحات و مضامین طبی در ساختار متن از ویژگیهای سبکی مربان نامه (حمید حجازی، دکتر ساغر سلطانی نژاد مهرآبادی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
وقاری طبسی یزدی ، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و سبک او (محمود مدبری، محمد صادق بصیری، علیرضا فرجامی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
نارساییهای زبانی در اشعار شمس لنگرودی (مرجان مخبریانی(نویسنده مسئول)، دکتر جهانگیر فکری ارشاد، دکتر مظاهر نیکخواه) دانلود مقاله
توجه به فرهنگ ایرانی یکی از ویژگیهای سبکی اقبال لاهوری (محمد حسن مقیسه(نویسنده مسئول)، دکتر قدم علی سرامی) دانلود مقاله
توانائی مولوی در لغتسازی ، یکی از مهارتهای سبکی زبانی او (سید فاطمه مکی(نویسنده مسئول)، دکتر محمد علی گذشتی) دانلود مقاله
بررسی ویژگیهای سبکی دیوان نصیرای همدانی (عبدالرضا نادری فر (نویسنده مسئول) ، مهدی شریفیان ، محمد ابراهیم مالمیر، اسماعیل شفق) دانلود مقاله
نقش ادبیات و فرهنگ ایرانی در معماری باغهای هند (مطالعه موردی: بررسی باغ مزار تاج محل بر اساس تئوری داده بنیان) (دکتر بهناز پیامنی(نویسنده مسئول)، دکتر معصومه پازکی) دانلود مقاله
بررسی موادی از منشور بین المللی حقوق بشر در سبک خراسانی (زهره اسدی، کامران پاشایی فخری (نویسنده مسئول)، پروانه عادل زاده) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره