درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 106
دیروز: 529
مجموع: 578,735


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال نهم-شماره دوم-تابستان 95-شماره پی در پی 32
مقاله اول : نفایس الکلام و عرایس الاقلام، گنجینهای خطّی از خشاب نیشابوری (حسین مسجدی ، مهدیّه اسدی(نویسندۀ مسئول)) دانلود مقاله
مقاله دوم : بررسی مضمون آفرینی با اشیاء کم بسامد در دیوان صائب تبریزی (یاسمن اصفهانی بلندبالایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی ، مرتضی رشیدی آشجردی) دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی خلاقیت هنری صائب در تصویرسازی با ابزار و شیوههای مجازات (سپیده جلیل زاده رضائی , دکتر کامران پاشایی (نویسنده مسئول) ، دکتر پروانه عادل زاده) دانلود مقاله
مقاله چهارم : سبکشناسی قطعاتِ طنزِ سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات (صفا تسلیمی (نویسنده مسئول) ، افسانه امرالهی بیوکی) دانلود مقاله
مقاله پنجم : بررسي و مقایسة مناجات‌نامۀ خواجه عبدالله و الهی‌نامه حسن‌زاده آملی بر پایۀ سبک‌شناسی لایه‌ای (مصطفی گرجی ، مهسا خسروی قاسمی (نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله ششم : تحلیل سبک‌شناسی رسالة فصول، اثری ناشناخته از أبوالفضل رشیدالدین میبدی (دکتر مجید پویان . فاطمه دهشیری(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله هفتم : تحلیل و بررسی سبکی«سنگ صبور و همسایه‌ها» از منظر فلسفی–اجتماعی با نقد هیچ‌انگاری (محبوبه ذوالفقاری نژاد(نویسنده مسئول) ، محمدرضا نصراصفهانی) دانلود مقاله
مقاله هشتم : معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی (علیرضا صالحی) دانلود مقاله
مقاله نهم : تحلیل سبک داستانهای کوتاه و برجستۀ دفاع مقدس دهۀ هشتاد با بررسی 31 داستان از شش مجموعه (دکتر حمیدصمصام (نویسنده مسئول)، ابراهیم گل پرور) دانلود مقاله
مقاله دهم : مروری بر سیمای عرب در هزار سال نثر فارسی و نگاههای متفاوت در سبکهای مختلف آن (شادروان محمدحسین محمدی ، محمد عبد المجید(نویسندۀ مسئول)) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : شیوۀ بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه های حماسی با تکیه بر بانوگشسب نامه (کلثوم غضنفری) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : توانائیهای فردوسی در شخصیت پردازی یکی از ویژگیهای سبکی مطالعه موردی: تحلیل شخصیت گرسیوز (معصومه محمدنژاد (نویسنده مسئول)، علی محمد پشت‏دار ، مرتضی حاجی مزدارانی ، علی اصغر کاکو جویباری) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : شعر رضوی مشخصه ای سبکی در شعر کودکانۀ دهۀ هشتاد و تحلیل زیبایی شناسی آن (ابراهیم واشقانی فراهانی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : شیوه های انعکاس سوررئالیسم در رمانهای معاصر و تفاوتها و شباهتهای آنها با مبانی غربیش (دکتر محسن ذوالفقاری ، دکتر جلیل مشیدی ، نادر یوسفی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : تحلیلی بر تعریفها و کارکردهای ضمیر در زبان فارسی (امید مجد ، سامر الاحمد(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : دادستایی و بسآمدی سامانمند آن، در دوره اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی (احمد امینی ، دکترکامران پاشایی فخری ، دکترخلیل حدیدی) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره