درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 100
دیروز: 529
مجموع: 578,729


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هشتم-شماره چهارم-زمستان 94-شماره پی در پی 30
مقاله اول : کارکرد سبک فردی نویسندگان مبدع و خلّاق در طبقه‌بندی سبکی نثر فارسی (خلیل بیگ‌زاده ، مجید خسروی) دانلود مقاله
مقاله دوم : سبک شناسی منظومة مظهرالاثار (حامد حسینخانی ، محمود مدبری ، محمد صادق بصیری) دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی شیوههای خاص بهرهجوئی از آیات قرآن کریم در جهانگشای جوینی و مقایسهای با کتب مشابه (یاسر دالوند و اسماعیل تاجبخش) دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی مختصات زبانی سبک هندی در «سفینه المفردات» سراج اورنگ‌آبادی (محمدرضا معصومی ، محمد فشارکی(نویسنده مسئول) ، عطامحمد رادمنش) دانلود مقاله
مقاله پنجم: سبک شناسی قصائد انوری ابیوردی (فریبا قره داغی کراله (نویسنده مسئول) ، حسین خسروی) دانلود مقاله
مقاله شش : معرفی نسخه خطی شکارنامۀ ملکشاهی و بررسی سبکی و محتوائی آن (امین مجلّی‌زاده(نویسنده مسئول) ، مهدی نوریان ، جمشید مظاهری) دانلود مقاله
مقاله هفتم: بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی (مرتضي محسني ، احمد غني‌پور ملكشاه ، مرضيه عليزاده) دانلود مقاله
مقاله هشتم : استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی (مریم محمودی ، مهناز تاکی) دانلود مقاله
مقاله نهم : تحلیل زبانی اشعار ولایی ناصرخسرو قبادیانی (احمد تمیم داری (نویسنده مسئول) ، کبری مرادی) دانلود مقاله
مقاله دهم : زیباییشناسی بلاغی در حملۀ حیدری راجی کرمانی (محمدرضا نجاریان (نویسنده مسئول) ،سیدمحمود الهام بخش ،سید خداداد کشاورز) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : مفهوم دقیق مدرنیته از نظر شارل بودلر و کژتابیهای آن در شعر نو فارسی (کریم حیاتی آشتیانی،شهلا قرائی (نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : تحلیل نمادشناسانة قصههای عامیانه (با تأکید بر مجموعة«گل به صنوبرچه کرد) (رجب فخرائیان (نویسنده مسئول) ،دکترسید احمد حسینی کازرونی، دکتر سیدجعفر حمیدی) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: فره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه (عباس خائفی،هادی قلیزاده (نویسنده مسئول)، گوهر قلیزاده توچائی) دانلود مقاله
بررسی چرايی نبرد شیر و گاو در قالیهاي ايرانی با تكیه بر اسطوره ها و متون ادبی (فريده داوودي مقدّم )نويسنده مسئول( ، احمد فروزانفر ، زهرا عسگري) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره