درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 98
دیروز: 529
مجموع: 578,727


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هشتم-شماره سوم-پاییز94-شماره پی در پی 29
مقاله اول : سبک‌شناسی شکوائیه‌‌سرایی در دیوان ناصرخسرو (نرگس اسکویی) دانلود مقاله
مقاله دوم : تصویر شمع بر پردۀ خیال صائب تبریزی (یاسمن اصفهانی بلندبالایی (نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی ، مرتضی رشیدی آشجردی) دانلود مقاله
مقاله سوم : شیوههای طرح و بیان معنا در قطعات ابن یمین (رستم امانی و حمیدرضا فرضی) دانلود مقاله
مقاله چهارم : تحلیل ساختاری انواع تشبیه در اسرارنامة عطارنیشابوری (محمدانصاری پویا و عباس نیکبخت و سمیه دهمرده) دانلود مقاله
مقاله پنجم: انواع تصویر سازی در شعر حافظ بر مبنای اشیاء و محیط پیرامون (حسن بساک و محمد تقی میرنژاد) دانلود مقاله
مقاله شش : تنوّع در بکارگیری اسلوب معادله در شعر حافظ (حمیده حجازی و ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی) دانلود مقاله
مقاله هفتم: نقش تشبیه در بازتاب مضامین رمانتیکی سرودههای نادر نادرپور (رضا خلج و سید احمد پارسا) دانلود مقاله
مقاله هشتم: مضمون آفرینی وکاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس (حبیب اله دهمرده قلعه نو و مریم شعبان زاده) دانلود مقاله
مقاله نهم: بررسی تطبیقی جریان شعری، سبک و مکتب ادبی و نیم نگاهی بجریانهای شعری ایران در قرن بیستم (نصرت اله دینمحمدی کرسفی) دانلود مقاله
مقاله دهم: اهمیت توجه به دلالت سیاق در تصحیح و گزارش متن (رضا رستگاری و محمدیوسف نیری و محمدحسین کرمی) دانلود مقاله
مقاله یازدهم: بازیهای لفظی با اَعلام، یکی از ویژگیهای سبکی تاریخ جهانگشای جوینی (غلامرضا سالمیان) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: بررسی و تحلیل علل و عوامل شکل گیری سبک بازگشت (اکبر شاملو) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : جریانهای ناپایدار شعر معاصر (علی شفائی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبکشناسی دیوان اشعار مشرقی غفاری (فاطمه سادات طاهری) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : سبکشناسی و بلاغت ارائة گفتار در داستان پیرچنگی مثنوی (حسن علی نژاد و تقی پورنامداریان) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او (عبدالرسول فروتن و مهدی حیدری) دانلود مقاله
مقاله هفدهم: مروری بر وضعیت مغولان و شگردهای نویسندگی عطاملک در تاریخ جهانگشا (حسین فقیهی) دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تصویرحباب در غزل صائب (ملیحه فلاح لاله زاری و محمدصادق بصیری) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : پژوهش در سبک شخصی سعدی (محمدحسین محمدی) دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی تحلیلی و سبک شناسی تشبیه در گلشن راز شیخ محمود شبستری (ابوالفضل مرادی و عبدالرضا سیف) دانلود مقاله
مقاله بیستم یکم : جايگاه و تحلیل تشبیه در ديوان زيبالنساء مخفی هندوستانی (محمّد میر و لیلا شکیبائی) دانلود مقاله
مقاله بیستم دوم: بررسی عناصر شاعرانه در شعر ثنایی مشهدی (فاطمه مینا و محمدحسین کرمی) دانلود مقاله
مقاله بیستم سوم : تأملی در مجمع الاصناف (علی نصرتی سیاهمزگی و محرم رضایتی کیشه خاله) دانلود مقاله
مقاله بیستم چهارم : بررسی ویژگیهای سبکی و زلیخای ناظم هروی (حمید هایان و سید مرتضی هاشمی و محسن محمدی فشارکی) دانلود مقاله
مقاله بیستم پنجم : ملاحظاتی پیرامون تحول معنایی دو واژۀ "باختر" و "خاور" در متون فارسی قرون چهارم تا هفتم (اورنگ ایزدی و هادی نورمحمدی کمال) دانلود مقاله
مقاله بیستم ششم: سبک روايی رمان باغ کیانوش اثر علی اصغر عزتی پاک (احمد فروزانفر و زهرا ملکزاده) دانلود مقاله
مقاله بیستم هفتم : کنکاشی در روایات محاکمه ابوالحسین نوري، عارف قرن سوم هجري (محسن لطف آبادی و رضا هاشمی) دانلود مقاله
مقاله بیستم هشتم : اصول جنگ مدرن و سياست ومقايسه آن با آراء سعدي (عليزمان مولائي) دانلود مقاله
مقاله بیستم نهم : بررسی و تحلیل منظومه غنایی " فیروز و شوخ" "برگرفته از دیوان محمد حسین وفای فرهانی" (احمدرضا یلمه ها و فاطمه آگاه) دانلود مقاله
مقاله سی ام : بررسی نماد رنگ در آثار سعدی (کامران پاشایی فخری) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره