درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 109
دیروز: 529
مجموع: 578,738


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال هفتم-شماره چهارم-زمستان93-شماره پی در پی 26
مقاله اول :نقد و بررسی ویژگیهای امثال وحکم دیوان خاقانی (جلیل تجلیل ،ندا اسپید(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله دوم: عنصر رنگ در شعر فرخی سیستانی و تحلیل زیبائی شناسانۀ آنها (کامران پاشایی فخری(نویسنده مسئول) ، پروانه عادل زاده ، محمد پاشایی رسول کاظم زاده) دانلود مقاله
مقاله سوم: سیر تحول اغراق در سبک خراسانی (معصومه پور جعفر چلیکدانی) دانلود مقاله
مقاله چهارم: بررسي چگونگي تحول سبك نوشتاری مطبوعات در دوره قاجار (مهديه حمزه‌ئي) دانلود مقاله
مقاله پنجم: تصحیح انتقادی دیوان طرزی افشار و سبک شناسی شعر او (ميثم حنيفي) دانلود مقاله
مقاله ششم: بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک ویژگی سبکی (هادي حيدري نيا ناييني(نویسنده مسئول) ،سيد حسين شهاب رضوي) دانلود مقاله
مقاله هفتم: معرفی محمد قلی سلیم طهرانی و خصایص سبکی دیوان وی (احترام رضایی) دانلود مقاله
مقاله هشتم: جایگاه تصوف و عرفان در اندیشه های سعدی و اثرپذیری او از اندیشه های غزالی (ناصر محسنی نیا ،مریم غفوریان(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله نهم: نقد نثر درج‌الدرر(بر مبنای سبک‌شناسی ساختارگرا) (احمد فتوحی نسب(نویسندة مسئول) ، زهرا اختیاری ، هادي وكيلي ، فرزاد قائمی) دانلود مقاله
مقاله دهم: بررسی وجوه ادبی زندگی و آثار جلال‌الدین دوانی (سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور) ،عبدالرسول فروتن(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله یازدهم: پالایش روحی(کاتارسیس) در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی (سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور) ،عبدالرسول فروتن(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم: تلمیح اشخاص در دیوان مخفی (نسرین فلاح) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: بررسی سبک شناسی منظومۀ خسرو و شیرین عبدالوهاب بن محمد-معموری (احمدرضا یلمه ها ،اکرم کشفی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم: بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف الدّین محمّد فرغانی و دسته بندی آن مسائل بر اساس دیوان شاعر (محمد مجوّزی(نویسنده مسئول) ،سارا نظام دوست) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم: فقیر دهلوی، معرفی نسخ خطی دیوان اشعار و طرز او (غلامرضا مستعلی پارسا ، محمد محمودی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم: بررسي كاركرد سبك شناسانۀ آرايه هاي ادبي (عبدالرضا مدرس زاده) دانلود مقاله
مقاله هفدهم: سیمای اساطیر در آیینه دیوان اشعار خواجو (بهمن مدیری(نویسنده مسئول) ، علی محمد مؤذنی ، سپیده سپهری) دانلود مقاله
مقاله هجدهم: موسیقی واژه ها در پیوند با تصاویر شعری مصطفی رحماندوست (سعید حسام پور ،مهسا مؤمن نسب(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: عجایب‌نامه‌ها و متون عجایب‌نامه‌ای: معرفی ساختاری متنها (حمیرا زمرّدی، فاطمه مهری(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله بیستم: بررسی و تحلیل ویژگیهای سبکی اخلاق قاسمی (زهره نجفی(نویسنده مسئول) ،حمیده ضیایی) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم: بررسی سبک شناسانة غزلیات خاقانی شروانی (زینب نوروزی(نویسنده مسئول) ،فاطمه محسنی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم: بررسی ارتباط احساس و عاطفه با داستان‌نویسی نوجوان با موضوعیت دفاع مقدس (ابراهیم واشقانی فراهانی(نویسنده مسئول) ، معصومه ابراهیمی هژیر) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی ومعرفی نسخه خطی جواهر خمسه درعقاید فرقۀ شطاریه (علی زمانی ،فیروزه هاشمی(نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: بررسی اختلال شخصیت پارانویائی در بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی (شیرین صمصامی ،سمیه عبدالهی( نویسنده مسئول)) دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم: بررسی محتوایی روایت ابومسلم خراسانی(با تأکید بر ابومسلم نامه طرسوسی) (حمید کرمی پور(نویسنده مسئول) ،مجید خالقیان) دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم: نقد و بررسي مقاله «بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني(بر مدار نسخ چاپي)» (يوسف اصغري بايقوت ، مهدي دهرامي) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره