درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 92
دیروز: 529
مجموع: 578,721


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره اول-بهار92-شماره پی در پی 19
مقاله اول: «جادو خیالی» های شاعران سبک آذربایجانی (نرگس اسکویی) دانلود مقاله
مقاله دوم: منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیّات سعدی (علی‌اکبر باقری‌خلیلی،مریم محمودی ‌نوسر) دانلود مقاله
مقاله سوم: بررسی ویژگیهای سبک اثیر الدین اومانی (محمدرضا پاشایی) دانلود مقاله
مقاله چهارم: ویژگیهای فکری شعر مدحی در عصر غزنوی (مجید پویان،راشین مسیبی) دانلود مقاله
مقاله پنجم : جناس در غزل شهریار (اسماعیل تاج‌بخش،احسان سعیدی ‌نیا) دانلود مقاله
مقاله ششم: مقایسة تحوّل تصویر می و ملزومات آن از قرن چهارم تا ششم (زهرا تقی‌زاده علی‌اکبری) دانلود مقاله
مقاله هفتم: بهره گیری نظام الدین استر آبادی از حسن تعلیل در تصویرسازی با عناصر فلکی (مهدی حمزه پور سوینی) دانلود مقاله
مقاله هشتم: بررسی تطبیقی غزلهای ملمع جامی با غزلهای ملمع سعدی و حافظ (رضا خبازها) دانلود مقاله
مقاله نهم: خواندن یک رباعی خیام به شیوه ای متفاوت «کوزه گر عقل آفرین» (نجمه دری،مهتا بردبار) دانلود مقاله
مقاله دهم: نُمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها باهم (محسن ذوالفقاری،حجت اله امیدعلی) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : تأثیرپذیری ابن حسام خوسفی در قصیده و غزل، از شاعران سبک خراسانی و عراقی (رحمان ذبیحی،الیاس نورایی،یونس جلوداری) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : «التفات»، مشخصه ای سبکی در غزل هندی (عبداله رادمرد،هما رحمانی) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم: نقد نثر تفسیر حدایق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) (محمد رضایی،سعیده پورسلیمی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سیر سبکی داستان، در غزلیات سنایی غزنوی و عطار نیشابوری (مریم شریف نسب،سمیه کرمی) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی سبکی و محتوایی وزارتنامه ها (شهرزاد شیدا،داوود حقی دانالو) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : بازتاب تشیع در سروده های پارسی و تازی شیخ بهائی (محمد حسن فؤادیان،صابره سیاوشی) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : لغت نامة دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسین ثنایی مشهدی () دانلود مقاله
مقاله هجدهم : تأثیرپذیری مهدی حمیدی شیرازی از شاعران پیشین (مهدی ماحوزی،مصطفی عرفانی) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : تصحیح انتقادی «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی و برشمردن ویژگیهای آن (عباس ماهیار،جواد کبوتری) دانلود مقاله
مقاله بیستم : آینه‌داری و تفاوت آن با برائت استهلال با تکیه بر شاهنامه فردوسی (سیده‌مریم (رودابه) ‌موسوی) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : روایت و برداشتی دیگر از سه حکایت کلیله ‌و دمنه در مثنوی (علی محمد مؤذنی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : مقایسه سبک شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه (عیسی نجفی،حامد پیری) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: حرص و طمع در مثنوی مولوی و مقایسة آن با چهار اثر در حوزه ادبیات تعلیمی (لیلا نوروزپور) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم : نگاهی دیگر به چند بیت حافظ (نیر وفایی) دانلود مقاله
غیر سبک شناسی : بررسی اسلوب قصر وحصر در هشت جزء اول قرآن و نمونه های مشابه در شعر فارسی (سعید فرزانه فرد) دانلود مقاله
غیر سبک شناسی : نقد و بررسی کتاب سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها ، تألیف محمود فتوحی رودمعجنی (مریم درپر) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره