درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 89
دیروز: 529
مجموع: 578,718


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره چهارم-زمستان91-شماره پی در پی 18
مقاله اول: زندگی و شعر دکتر خسرو فرشیدورد (پروانه ناظم‌الرعایا،امید مجد) دانلود مقاله
مقاله دوم : بررسی و تحلیل انواع تشبیهات و استعارات در کلیات سلمان ساوجی (علی آزاد منش،عبدالرضا شریفی) دانلود مقاله
مقاله سوم : تحلیل ساختار و محتوای قصاید فریدون توللی (یدالله بهمنی مطلق) دانلود مقاله
مقاله چهارم: تضّاد معانی و مضامین و تناقض گویی در شعر کلیم کاشانی (رجب توحیدیان،عبدالله نصرتی) دانلود مقاله
مقاله پنجم : مقایسۀ سبک شناسانۀ هفت اورنگ جامی با هفت منظر هاتفی (علی اصغر حلبی،سیاوش مرشدی) دانلود مقاله
مقاله ششم : خروج از نُرم تشبیه در شعر سبک خراسانی (مجید دادفر،حمیدرضا سلمانی) دانلود مقاله
مقاله هفتم: بررسی داستان «بازی ناتمام»اثر گلی ترقی بر مبنای «کهن‌الگوها» (فرهاد درودگریان) دانلود مقاله
مقاله هشتم : نظری جدید دربارۀ اطناب و بررسی عملی این نظر در داستان رستم و اسفندیار (داریوش ذوالفقاری،نرگس محمدی بدر،حسین یزدانی) دانلود مقاله
مقاله نهم : معرفی تمُرنامه همراه با بررسی ویژگیهای زبانی (سید محمد راستگو،محمد مصطفی رسالت پناهی) دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی تفاوت ترجمۀ عبارات عربی در سه دوره از سبکهای مختلف نثر فارسی (ابراهیم رحیمی زنگنه،خلیل کهریزی) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بررسی تلمیح به خاطرات مشترک کودکی در شعر دهۀ اخیر ایران (علیرضا رعیت حسن آبادی،جواد قاسمیان) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : نوایی از نای نایین (معرفی نسخة خطی منحصر بفرد «دیوان ملا طاهر نایینی») (مجید سرمدی،علی محمد پشتدار،ثریا انداز) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بررسی تأثیرپذیریهای سید اشرف گیلانی از شعر میرزا علی اکبر صابر (عبدالرضا سیف،حسین بخشی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : توجه به شگردهای اختتام کلام؛ از ویژگیهای برجستۀ شعر حمید مصدق (سعید شهروئی،مصطفی خورسندی شیرغان) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : شرح بیتی از شاهنامه فردوسی (کردگار، خداوند است یا جمشید؟) (اسماعیل عبدی مکوند) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : شگردهای مولانا در تبدیل اثری عامیانه به اثری ادبی با تکیه برحکایت طنزآمیز شهری و روستایی (رزاق قدمنان) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : تأثیرپذیری سبکی حزین لاهیجی از حافظ شیرازی (احمدرضا کیخای فرزانه) دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تحلیل سبک شناسی تاریخ بیهقی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی (پروین گلی زاده،رضاگورویی) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی عناصر انسجامی در متن نمایشیِ سه بَرخوانی نوشته بهرام بیضایی (بهروز محمودی بختیاری،وحید آبرود) دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی آثار ثنایی مشهدی با تکیه بر جنبه های سبک شناسی (محمود مدبری،خورشید قنبری ننیز) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستان بیتهای دیوان مولانا (فاطمه مدرسی،مهرویه رضیئ) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : احوال و آثار بابا فرید الدین گنج شکر (شکر گنج) (سید محمد منصور طباطبایی،بهاره فضلی درزی) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : ساختار حکایات مربوط به امامان معصوم (ع) در کیمیای سعادت با محوریت شخصیت (بتول مهدوی،حسین کهنسال فخرداودی،سمیه شجاع تقی آباد) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: زندگی و زمانة قاضی ناصح‌الدین ارّجانی (بلاغی فراموش شده) (نورالدین نعمتی) دانلود مقاله
مقاله بیست و پنجم : بررسی سبک رباعیات نظامی (زینب نوروزی) دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم : قبازره، زدن« نقدی بر شرح شارحان این ترکیب خاقانی» (احمد یزدی) دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم : نگاهی به برخی از ویژگیهای سبکی شاهد عرشی اثری تازه یافته به تقلید از مثنوی مولوی (احمدرضا یلمه‌ها) دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم: حدوث و قدم از دیدگاه مولانا جلال الدین بلخی و حکیم ناصرخسرو (مرتضی دَرّودی جوان) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره