درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 87
دیروز: 529
مجموع: 578,716


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره سوم-پائیز91-شماره پی در پی 17
مقاله اول: بررسی و مقایسة صفات رند و مضامین رندانه در سروده‌های حافظ شیرازی و شاه نعمت‌الله ولی (محمّـد ایرانی،زهرا منصوری) دانلود مقاله
مقاله دوم: سبک شناسی کتاب «پریشان» (چنور برهانی) دانلود مقاله
مقاله سوم: سبک شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاههای موریس گرامون (مجیدپویان) دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی ساختاری اصطلاحات استعاری دربارۀ یار در خمسۀ امیر خسرو دهلوی (جلیل تجلیل،مهران بیغمی) دانلود مقاله
مقاله پنجم: نقد و تحلیل اشعار هاتفی خرجردی جامی بارویکرد سبک شناسانه (مهدی تدیّن نجف‌آبادی،محبوبه خراسانی،حسین داداشی) دانلود مقاله
مقاله ششم : اطناب، شاخصۀ سبکی نظامی در مخزن الاسرار (احمد تمیم داری،حمیدپولادی) دانلود مقاله
مقاله هفتم : کاربرد عناصر فرهنگ عامه (فولکلور)، ویژگی سبکی داستانهای صادق هدایت (عبدالله حسن زاده میرعلی) دانلود مقاله
مقاله هشتم : شعر و شاعری و آسیب شناسی آن در قرن ششم (احمد حسنی کندسر) دانلود مقاله
مقاله نهم: تحلیل و بررسی سبک در رمانهای امین فقیری (سید مهدی خیراندیش،زهره بوستانی زاده) دانلود مقاله
مقاله دهم : تأثیر بلاغت در برجسته سازی طنز گلستان (آرش دولت آبادی،موسی دامن کش) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : بیانیة ادبی شاعران سبک آذربایجانی (احمد حسنی رنجبر،نرگس اسکویی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : بررسی برخی مؤلفه های تربیتی درمتون تعلیمی کهن (امیرسبزی پور،تورج حسنی راد) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : بنمایه های دینی در دیوان فرخی یزدی (منظر سلطانی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم :تاملی در تحول موضوعی نثر فارسی(از آغاز تا قرن سیزدهم) (محمود فضیلت) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسائل ادبی (محمّدحسین کرمی،روح‌الله خادمی) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : بررسی سبکی و محتوایی «گلشن معانی» (فاطمه کوپا) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : طرح یک احتمال در مفهوم «راه عراق و غزلیات عراقی» در شعر حافظ (تیمور مالمیر،سروه محمودی) دانلود مقاله
مقاله هجدهم: تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی (مرتضی محسنی،سبیکه اسفندیار) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : سبک وقوع در غزلهای میلیِ مشهدی (محمّدرضا مشهدی) دانلود مقاله
مقاله بیستم : پریشان، شاعری ناشناخته (فریده وجدانی،زهرا ولی) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : مقایسه تحلیلی نقش زن در شاهنامه و نیبلونگن (حمیده بهجت،فرحناز فرهادی) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره