درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 143
دیروز: 529
مجموع: 578,772


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره دوم-تابستان91-شماره پی در پی 16
مقاله اول : تحلیل ساختاری الگوی روایی نمایشنامه های «رازها و دروغها» و «خواب در فنجان خالی» نغمه ثمینی (مرضیه آتشی پور) دانلود مقاله
مقاله دوم : تأثیر متون کهن بر نثر داستانی دولت آبادی در رمان کلیدر (سید محمد آرتا،حجت انصاری شفیع،قهرمان شیری) دانلود مقاله
مقاله سوم : ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج (محبوبه بسمل،سید ابوطالب میرعابدینی) دانلود مقاله
مقاله چهارم : نگاهی به قصیده پردازی علی موسوی گرمارودی (حجت اله بهمنی مطلق،یدالله بهمنی مطلق) دانلود مقاله
مقاله پنجم : تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجّه به استفاده از خرقه و دستار (مهری پاکزاد،پرنگ آذربار) دانلود مقاله
مقاله ششم : بررسی سبکی اندیشۀ ملامتیه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی (احمدعلی جعفری) دانلود مقاله
مقاله هفتم : بررسی نمایش معنا در صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر (همایون جمشیدیان،لیلا نوروزپور) دانلود مقاله
مقاله هشتم : تحلیل سبکی منظومة «ده باب» شمس الدین محمدکاتبی نیشابوری (خلیل حدیدی،حمید رضا فرضی،رستم امانی) دانلود مقاله
مقاله نهم : تصویر جنگ در شعر کودکان و نوجوانان ایران (طاهره حسنی،طاهره سیدرضایی) دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی تطبیقی ساختار صرفی ونحوی شاهنامه و بوستان در تحمیدیه (مهدی حیدری) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : شیوة بیان سعدی در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان (حمید خانیان) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامۀ «اختر» (زهرا ریاحی زمین،زهرا انصاری) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : دو نوع «واو» نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی (داریوش ذوالفقاری،نرگس محمدی بدر،مجید سرمدی،حسین یزدانی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : بررسی سبک شناسی غزلیات شیخ آذری اسفراینی (رحیم سلامت آذر) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : ترکیبات زبانی مرتبط باخشم و خروش در دیوان چند تن از شاعران (عبدالرضا سیف،فهیمه اسدی) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : کارکرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی با نگاهی سبک شناسانه(با تکیه بر تعداد حروف مشترک) (اسحاق طغیانی،یوسف کرمی چمه،حسین سلیمانی) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : پرِ نان و بوسۀ آن در شعر خاقانی (علی عسکری) دانلود مقاله
مقاله هجدهم : ایهام موسیقایی در دیوان خاقانی و سنجش آن با دیوان حافظ (مهدی فیروزیان) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو (سید علی قاسم زاده،سعید حاتمی،احمد محمودی اشکوری) دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی و تحلیل چند حبسیه از خاقانی و مسعود سعد بر مبنای سبک شناسی توصیفی (رقیه کاردل ایلواری) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : نقد وتحلیل و سبک شناسی «اولین بحر طویل فارسی» (یحیی کاردگر،نرگس مهدی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : شگردهای خاصِ نمادپردازی با طبیعت در غزلیات مولوی (فاطمه کلاهچیان،سیده نادیا حیدری نیا) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم: بررسی وجوه بارز سبک شناختی تحفه المؤمنین (مظاهر مصفّا،ایّوب کوشان) دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم : جایگاه حصر و قصر (اختصاص) در شعر قیصر امین‌پور (احمدرضا کیخای فرزانه) دانلود مقاله
مقاله بیست و پنج : تجلی ویژگیهای پهلوانهای مختلف شاهنامه در شخصیت اسفندیار (وحید مبارک) دانلود مقاله
مقاله بیست و ششم : بررسی سبک«ترسّل اَسفَزاری» (محمود مدبّری،محمد رضا صرفی،محمد صادق بصیری،سید امیر جهادی) دانلود مقاله
مقاله بیست و هفتم : سبک شعری غزلهای جهان ملک خاتون (محمد رضا نجاریان) دانلود مقاله
مقاله بیست و هشتم : تحول مفهوم عدالت و رابطة آن با سیاست در گلستان سعدی (الیاس نورایی) دانلود مقاله
مقاله بیست و نهم : نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور (عباسعلی وفایی،عبد الله حکیم،سید علی دسپ) دانلود مقاله
مقاله سی ام : نظری جدید دربارة کتاب «کشف کشّاف» و مؤلّف آن (سید محمد منصور طباطبائی) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره