درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 141
دیروز: 529
مجموع: 578,770


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال پنجم-شماره اول-بهار91-شماره پی در پی 15
مقاله اول :بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی (احمد غنی‌پور ملکشاه،مرتضی محسنی،مرتضی محمّدزاده داغمه‌چی) دانلود مقاله
مقاله دوم : نگاهی به سبک شناسی غزلیات عرفی شیرازی و تازگیهای آن (محمدمهدی غلامی بیدک،گردآفرین محمدی) دانلود مقاله
مقاله سوم : نقد و تحلیل ساختاری و نشانه شناسی داستانهای عاشقانه (احمد تمیم داری،سمانه عباسی) دانلود مقاله
مقاله چهارم : اسلوب نوشتار نامه های فارسی، توصیف و طبقه بندی گونة نامه (مریم درپر،ابوالقاسم قوام ،محمود فتوحی رود معجنی،محمدرضا هاشمی) دانلود مقاله
مقاله پنجم : شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن (امید مجد،الهة آبین) دانلود مقاله
مقاله ششم : تحلیل گفتمانی رمان «کولی کنار آتش» منیرو روانی پور (مصطفی گرجی،فرهاد درودگریان،افسانه میری) دانلود مقاله
مقاله هفتم : یک ساخت تشبیهی نویافته برپایۀ سبک تصویرآفرینی قصاید خاقانی (سعید مهدوی فر،محمّدرضا صالحی مازندرانی) دانلود مقاله
مقاله هشتم : تحول شریطه در سبکهای ادب فارسی (حسین آقاحسینی،اعظم مصطفایی) دانلود مقاله
مقاله نهم : تکامل ترصیع و موازنه،عنصری مهم در سبک شعری سده های سوم تا پنجم هجری (محمدحسین محمدی،میثم حاجی پور) دانلود مقاله
مقاله دهم : گونه های «تناص/ هم‌متنی» در بوستان و گلستان سعدی (حجّت¬الّله فِسنقری،میلاد جعفرپور،محمّد جهان بین) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : داستانک در حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم (جهاندوست سبزعلیپور،فرزانه عبداللهی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : چگونگی استفادة فردوسی از موسیقی در تأثیرگذار کردن متن (ماه نظری) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : شگردهای التفات در سه شاعر فارسیزبان (خاقانی، مولانا و حافظ) (سعید واعظ،یحیی عطائی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : سبک نظامی در گسترش ترکیبات هنری (داود اسپرهم) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی «حل ماینحل» (فاطمه کوپا) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : تحلیل ساختاری داستان جولاهه با مار برپایه نظریه گریماس (محمودفضیلت،صدیقه نارویی) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : هنر در شاهنامه (موسی پرنیان،مهین امیدیان،سیّد آرمان حسینی آبباریکی) دانلود مقاله
مقاله هجدهم : سبکِ ساختاری و محتواییِ نامه های درباری عهد عبّاس میرزا (محمّد ایرانی،فرشاد مرادی) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم: معرفی کتاب «هدایت نامه» و برخی ویژگیهای آن (جمشید مظاهری (سروشیار)،محسن محمدی فشارکی،طاهره کاکویی ورنوسفادرانی) دانلود مقاله
مقاله بیستم: برآیند قدرت شخصیت در نمایشنامه (با تکیه بر سنجش قواعد نوبت‌گیری در نمایشنامه وای بر مغلوب) (بهروز محمودی بختیاری،نرگس فرشته حکمت) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : تصویرپردازی عاطفی(خشم و ترس) در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روانشناسی (منظر سلطانی،طاهره صادقی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : کارکردهای هنری و بلاغی کنایه در کفشهای مکاشفه احمد عزیزی، سبکی بدیع در مضمون آفرینی (منوچهر اکبری،صدیقه غلامزاده) دانلود مقاله
مقاله بیست و سوم : شناخت ماهیت «تکلّم» و اثر آن بر آموزش زبان () دانلود مقاله
مقاله بیست و چهارم: بررسی برخی ویژگیهای تأثیرگذار «پله پله تا ملاقات خدا» (محمدرضا شعبانی) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره