درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 132
دیروز: 529
مجموع: 578,761


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال چهارم-شماره دوم-تابستان90-شماره پی در پی 12
مقاله اول : نظریه سبک در ایران (روشهای سبک شناسی) (نعمت الله ایران زاده) دانلود مقاله
مقاله دوم : نگاه حزین لاهیجی به شاعران در اصناف شعر (علیمحمد مؤذّنی) دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی و تحلیل جایگاه آفرین لاهوری در شعر فارسی شبه قاره (سعید بزرگ بیگدلی،احسان پورابریشم) دانلود مقاله
مقاله چهارم : سبک شناسی مثنوی «خلوت راز » وحید قزوینی و نوآوریهای ادبی او (محمد راستگوفر،معصومه سام خانیانی) دانلود مقاله
مقاله پنجم : سبک سعدی در ایهام سازی و گستردگی آن در غزلیات او (احمد غنیپور ملکشا،سیّدمحسن مهدینیا چوبی) دانلود مقاله
مقاله ششم : بارقه هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران (نظم) (احمد ذاکری،مریم صمصامی) دانلود مقاله
مقاله هفتم : رویکرد سبک مصنوع مرصادالعباد به قرآن کریم (اسحاق طغیانی،تقی اجیه) دانلود مقاله
مقاله هشتم : ویژگیهای سبکی «نل و دمن» (رضامصطفوی سبزواری،عبدعلی تقیان) دانلود مقاله
مقاله نهم : تازه های اندیشه و زبان در کتاب سیاحتنامه (عصمت خویینی) دانلود مقاله
مقاله دهم : بررسی سبک محتوایی بنمایه های حماسی سمعک عیار (حجّت اله فِسَنقَری،میلاد جعفرپور) دانلود مقاله
مقاله یازدهم : مکتب فؤاد کرمانی در شعر عاشورائی (غلامرضا کافی) دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : سبک شناسی لایه ای : توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شماره یک غزالی در دو لایة کاربرد شناسی و نحو (ابوالقاسم قوام،مریم درپر) دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی (غلامرضا مستعلی پارسا،حجت اله امیدعلی) دانلود مقاله
مقاله چهاردهم : بررسی تحول کارکردهای حرف «را» در ادوار نثر فارسی (دکتر عیسی نجفی،سید محمد آرتا) دانلود مقاله
مقاله پانزدهم : بررسی تکرار نحوی در غزل سعدی (نجمه نظری) دانلود مقاله
مقاله شانزدهم : سبک تاریخنگاری فردوسی در شاهنامه (حمیرا زمردی،خاورقربانی) دانلود مقاله
مقاله هفدهم : تأثیرپذیری سبکی عاشق اصفهانی از حافظ (محمّد امیر مشهدی) دانلود مقاله
مقاله هجدهم : مقایسة تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیه های انوری و خاقانی (اسدالله واحد،محمّدعلی نوری باهری) دانلود مقاله
مقاله نوزدهم : بررسی نمادها در سبک نوشتاری «منیرو روانی پور» (لیلا‌هاشمیان،رضوان صفایی صابر) دانلود مقاله
مقاله بیستم : بررسی مصادیق رد و طعن در دیوان ناصر خسرو (زخرف خانی سمسکنده،سیده بی بی زینب افضلی) دانلود مقاله
مقاله بیست و یکم : بررسی وجوه تمایزات و تشابهات سبکی در قصائد عصر مغول (محمدرضا برزگر خالقی،وحیده نوروززاده چگینی) دانلود مقاله
مقاله بیست و دوم : تصویر قهرمان - زن در داستانهای عاشقانه منظوم فارسی با تکیه بر منظومه های لیلی و مجنون (بهناز پیامنی) دانلود مقاله
نسخه xml این شماره