درباره بنیانگذار

 بنیانگذار فصلنامه

 

نشانی و تلفن تماس

آدرس : تهران صندوق پستی:

14665-1558 به نام امید مجد 

کد پستی : 1981619353 

تلفکس : 22065569-021

ایمیل : info@bahareadab.com 

 

امار سايت

كل بازديدها:
امروز: 133
دیروز: 470
مجموع: 397,895


 

توضیحات

* در این سایت دﺳﺘﺮﺳـﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت وجود دارد.
* نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد.Creative Commons License

لینک نمایه در سایت ISC
لینک نمایه در سایت SID
ارزیابی و رتبه بندی نشریات
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

انتشارات امید مجد

 
فصلنامه بهار ادب -سال سوم-شماره چهارم-زمستان89-شماره پی در پی 10
مقاله اول : دایره هم حروفی ( نظریه ای نو در سبک شناسی بکارگیری صامتها و مصوتها) دانلود مقاله
مقاله دوم : عیوب فصاحت در کتاب راحة الصدور و آیة السرور بعنوان یکی از مختصه های سبکی این کتاب دانلود مقاله
مقاله سوم : بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری دانلود مقاله
مقاله چهارم : بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی دانلود مقاله
مقاله پنجم : چگونگی استفاده از فعل در نثر گلستان (یک ویژگی خاص) دانلود مقاله
مقاله ششم : هنر سبکی بیهقی در توصیف داستان حسنک وزیر دانلود مقاله
مقاله هفتم : در شهر خیال شهریار دانلود مقاله
مقاله هشتم : بررسی دو سبک فکری در حکایت رابعه و بکتاش دانلود مقاله
مقاله نهم : مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود دانلود مقاله
مقاله دهم : آسیب شناسی تصحیح دیوان خاقانی بر اساس سبک شاعری او دانلود مقاله
مقاله یازدهم : عنصر غالب «درد» در مصیبت نامه ، یکی از مختصات سبکی عرفان عطار دانلود مقاله
مقاله دوازدهم : ماده تاریخ و استفاده از رایانه در ساختن آن دانلود مقاله
مقاله سیزدهم : نیم فاصله و نقش آن در کلمات مرکب دانلود مقاله
نسخه xml این شماره